Kulturní dům U Rybníčka

O nás

o nás

Kulturní dům Březno U Rybníčka

Disponujeme zázemím pro akce různého rozsahu pro soukromé účely i veřejnost. Mimo naše sály se v kulturním domě nachází i restaurace U Rybníčka nebo bowling.

Filmová promítání

Velký sál disponuje výsuvným sestupným hledištěm s 62 místy k sezení, promítacím plátnem a kvalitní audiotechnikou.

Divadelní představení

Naše sály poslouží pro Vaše představení. Ve velkém sále se nachází jeviště se zázemím pro umělce, v malém zázemí pro přípravu občerstvení.

Restaurace U Rybníčka

Vzdušná a prostorná restaurace se nachází v přízemí kulturního domu.

Taneční vystoupení

můžete nacvičit v našem zrcadlovém sále a následně uskutečnit vystoupení v některém ze sálů.

Bowling

Dvě dráhy odpovídající sportovním standardům s možností využití výsuvných mantinelů.

Oslavy, plesy a svatby

Konferenční salónek, s kapacitou 52 míst k sezení, je ideálním místem pro Vaši slavnost.

Historie

Vítáme Vás v kulturním domě U Rybníčka v obci Březno.

Na místě  dnešního KD U Rybníčka stál od sedmdesátých let devatenáctého století  dům čp 150. V něm provozoval svou hostinskou živnost Rudolf Schmit. Dalším známým majitelem a provozovatelem hostince je od roku 1924 Anton Hosner. V roce 1945 získal dům čp.150 do Národní správy Josef Šerák a začalo se mu říkat hostinec U Potoka. Součástí hostince byla v té době i venkovní kuželna. Po únoru 1948 byl hostinec začleněn do lidového spotřebního družstva Jednota, která jej postupem času převedla do majetku místního národního výboru. V roce 1953 byla za hostincem vybudována vodní nádrž a v akci ZET postupně přebudována na koupaliště. V roce 1974 prošel hostinec celkovou rekonstrukcí a souběžně s jejím ukončením bylo otevřeno i  koupaliště. Vzhledem k této  prostorové symbióze postupně původní název „U Potoka“ zmizel a nahradilo ho poměrně malebné pojmenování „U Rybníčka“.

Po roce 1990  vnučka bývalého národního správce uplatnila restituční nárok na hostinec a ten jí byl přiznán. Budovu následně prodala jiné osobě. V květnu roku 1998 objekt restaurace U Rybníčka získala do vlastnictví Obec Březno. Restaurace byla pronajata soukromé osobě a přilehlý sál byl využíván pro kulturní a společenské akce všeho druhu.

V červnu 2014 při průzkumu možností výměny střešní krytiny byl zjištěn havarijní stav střešní konstrukce. V září byl kulturní dům uzavřen. Už v prosinci téhož roku odsouhlasilo zastupitelstvo obce výstavbu nového kulturně společenského centra obce a demolici stávajícího zařízení.

V červnu 2016 bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby. Dne 29.8. 2018 zahájila firma RRR s.r.o. demoliční práce práce a výstavbu nového kulturního domu.